UV הנדסת מים בע"מ

תכנון תשתיות מים, ביוב וניקוז

תכנון אינסטלציה וכיבוי אש

ייעוץ הידרולוגי

השירותים שלנו

תכנון מפורט לביצוע, נספחים לתב"ע, נספחים סניטרים, תכנון אינסטלציה וכיבוי אש

דוח הידרולוגי לקבלת היתר, ייעוץ הידרולוגי לניהול מי נגר ומניעת הצפות

נספחים לתב״ע

נספחי מים, ביוב, ניקוז וניהול נגר.

הכנת נספחי מים, ביוב, ניקוז וניהול נגר לתב"ע מכל סוג בכל חלקי הארץ".
תיאור השירות – "הכנת נספחים וקבלת אישורים מהירים לעמידה בדרישות של ועדות מקומיות, מחוזיות, תאגידי מים, רשות המים, רשויות ניקוז ומשרד הבריאות בהתאם לצורך

תכנון מפורט לתשתיות מים ביוב וניקוז

הכנת תוכניות מפורטות לביצוע, כולל תנוחה, חתכים, פרטים, מפרט מיוחד ואומדנים, עם ליווי בפיקוח עליון, של תשתיות מים, ביוב ניקוז, ניהול נגר ומניעת הצפות.

תכנון מערכות ראשיות ומקומיות לעמידה בדרישות רשויות מקומיות, תאגידי מים, רשות המים, רשויות ניקוז. עבודה בתוכנות CIVIL3D, AUTOCAD ,SEWERCAD.

ייעוץ הידרולוגי

דוח הידרולוגי לקבל היתר בניה, סקר הידרולוגי לתכנון מפורט של תנועה ופיתוח, תכנון מערכות לניהול מי נגר ומניעת הצפות.

תכנון מערכות ניהול נגר ופתרונות למניעת הצפות, כולל בחינה הידרולוגית והנדסית, סקירה סטטוטורית, הכנת תיק תכניות לביצוע, כתב כמויות ופיקוח עליון. עבודה בתוכנות מידול, שרטוט, חישובים הידרולוגיים והידראוליים מתקדמים.

תכנון אינסטלציה וכיבוי אש

תכנון מערכות מים, ביוב, ניקוז, חימום, כיבוי אש, מאגרים, חדרי משאבות ומכונות.

ליווי פרויקט לכל ייעוד מתכנון ראשוני, תיאום עם צוות התכנון, קבלת אישורים הנדרשים, הכנת תכניות עבודה, כתב כמויות ופיקוח עליון על הביצוע. עבודה בתוכנות REVIT ,BIM, AUTOCAD.

נספחים לתב״ע

נספחי מים, ביוב, ניקוז וניהול נגר.

תאור השירות

הכנת נספחי מים, ביוב, ניקוז וניהול נגר לתב"ע מכל סוג בכל חלקי הארץ". תיאור השירות – "הכנת נספחים וקבלת אישורים מהירים לעמידה בדרישות של ועדות מקומיות, מחוזיות, תאגידי מים, רשות המים, רשויות ניקוז ומשרד הבריאות בהתאם לצורך

תכנון מפורט לתשתיות מים ביוב וניקוז

הכנת תוכניות מפורטות לביצוע, כולל תנוחה, חתכים, פרטים, מפרט מיוחד ואומדנים, עם ליווי בפיקוח עליון, של תשתיות מים, ביוב ניקוז, ניהול נגר ומניעת הצפות.

תאור השירות

תכנון מערכות ראשיות ומקומיות לעמידה בדרישות רשויות מקומיות, תאגידי מים, רשות המים, רשויות ניקוז. עבודה בתוכנות CIVIL3D, AUTOCAD ,SEWERCAD.

ייעוץ הידרולוגי

דוח הידרולוגי לקבל היתר בניה, סקר הידרולוגי לתכנון מפורט של תנועה ופיתוח, תכנון מערכות לניהול מי נגר ומניעת הצפות.

תאור השירות

תכנון מערכות ניהול נגר ופתרונות למניעת הצפות, כולל בחינה הידרולוגית והנדסית, סקירה סטטוטורית, הכנת תיק תכניות לביצוע, כתב כמויות ופיקוח עליון. עבודה בתוכנות מידול, שרטוט, חישובים הידרולוגיים והידראוליים מתקדמים.

תכנון אינסטלציה וכיבוי אש

תכנון מערכות מים, ביוב, ניקוז, חימום, כיבוי אש, מאגרים, חדרי משאבות ומכונות.

תאור השירות

ליווי פרויקט לכל ייעוד מתכנון ראשוני, תיאום עם צוות התכנון, קבלת אישורים הנדרשים, הכנת תכניות עבודה, כתב כמויות ופיקוח עליון על הביצוע. עבודה בתוכנות REVIT ,BIM, AUTOCAD.

תאור העבודות

תכנון מפורט לתשתיות מים ביוב וניקוז

לימוד מצב קיים, תיאום עם כל הגורמים הרלוונטים בכל שלבי התכנון, לרבות השתתפות בפגישות, סיורי שטח וליווי הנדסי צמוד, עד לקבלת כל האישורים הנדרשים ולגמר הביצוע. -תכנון לפי תקנים ארציים ובין לאומיים, הנחיות הרשויות המקומיות, לרבות דרישות והמלצות תוכניות מתאר, תוכניות אב, וצרכי המזמין.

נספחים לתב״ע

השגת מידע ונתונים הנדרשים לתכנון, חקירה סטטוטורית של סביבת התוכנית, השתתפות בפגישות, תאום עם צוות יועצי התכנית, עריכת הנספחים וליווי צמוד בכל שלבי התכנית בוועדות המקומיות והמחוזיות, עד לקבלת האישורים הנדרשים ולהפקדת התוכנית. -תכנון לפי צרכי המזמין ובהתאם לכך לפי תקנים: תמ"א 1, תקן בניה ירוקה, דרישות רשות המים, רשויות הניקוז הרלוונטיות, משרד הבריאות, הנחיות רשויות מקומיות ומחוזיות.

חוות דעת הידרולוגית

הכנת דו"חות הידרולוגיים, הכולל מתן הצעות לפתרונות לניהול מי נגר ניתוח אגנים, סקר הצפות, קביעת נתוני תכנון כגון מקדם נגר, זמן ריכוז, עוצמות גשם, ספיקות תכן, נפחים לניהול וריסון נגר, בהתאם לצרכי המזמין.

תכנון מערכות אינסטלציה

יועץ אינסטלציה

לימוד הפרויקט והשגת התוכניות הנדרשות לתכנון מערכות הביוב, ניקוז מי גשם, מזגנים, מים קרים וחמים ומערכות כיבוי האש ועוד.
הטמעת תקני ההל"ת, ת"י 1205 ותקני ה
LEED , שימוש בתוכנות מתקדמות כדוגמת REVIT וAUTOCAD
השתתפות בפגישות תכנון ואישור התכנון מול הגופים הרלוונטים.
ליווי הפרויקט בכל שלביו, משלב התכנון הראשוני ועד למסירתו.

מלאו פרטים

ונשמח לחזור אליכם בכל פניה

אודותינו

חברת UV הינה חברה צעירה המתמחה בתכנון אינסטלציה, הידרולוגיה, תב״ע (תכנון בינוי עיר), ובתשתיות עירוניות של מים ביוב וניקוז.
לחברתנו מגוון פרויקטים בתחומים אלו
חזון החברה הוא לספק שירות מקצועי ואמין לפרויקטים מורכבים באמצעות שילוב של נסיון מקצועי וטכנולוגי ותוך הבנה של צרכי הלקוח. החברה נותנת מענה איכותי יעיל ומהיר על מנת לעמוד ביעדי הפרויקטים משלביו הראשונים ועד למסירתו.

לקוחות ממליצים

Green Lite
Green Lite
קרא עוד
משרדנו עובד עם חברת UV הנדסת מים בע״מ במספר פרוייקטים, העבודה מתבצעת בצורה מקצועית ומהירה.
PGL
PGL
קרא עוד
משרדנו עובדת עם חברת UV הנדסת מים בע״מ במספר פרוייקטים, בתהליך העבודה זכה משרדנו לשירות אמין יעיל ויסודי, החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם המזמין תוך הקפדה על איכות העבידה ועמידה בלוחות זמנים.
פלג פתרונות
פלג פתרונות
קרא עוד
UV הנדסת מים בע"מ זמינים לנו לאורך כל הדרך, עם מתן פתרונות מהירים ויעילים. UV הנדסת מים בע"מ מקפידים בלוחות הזמנים. אנו ממליצים מאוד על החברה למען קבלת שירות טוב וזמין, עם תכנון יעיל ומתואם לצורך המזמין, צוות התכנון ועמידה בדרישות.
פיתוח קטיף בע״מ
פיתוח קטיף בע״מ
קרא עוד
חברתינו עובדת עם חברת UV הנדסת מים בע"מ בפרויקט אתר חקלאי בשטח של כ- 300 דונם בלהבים.

UV הנדסת מים בע"מ זמינים לנו לאורך כל הדרך, עם מתן פתרונות מהירים ויעילים.

UV הנדסת מים בע"מ מקפידים ב לוחות הזמנים.

צוות התכנון של חברת UV מבינים עניין ועושים את עבודתם נאמנה על הצד הטוב ביותר.

אנו ממליצים מאוד על חברת UV וצוות התכנון למען קבלת שירות טוב וזמין, עם תכנון יעיל ומתואם לצורך המזמין ועמידה בדרישות.
הקודם
הבא
5/5 (24 Reviews)

מחפשים עבודה? הגעתם למקום הנכון

אנחנו מחפשים אתכם, בעלי שאיפות ורצון להתפתח ולגדול איתנו, מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.